INSIDE JOB, 2011

INSIDE JOB, 2011

(Se Det Danske Filminstitut, www.dfi.dk/Boern_og_unge/Undervisning/Film-i-gymnasiet/Filmvejledninger-og-undervisningsmaterialer/Filmvejledninger/Inside-Job )

INSIDE JOB
– ET UNDERVISNINGSMATERIALE

Af Søren Søgaard

Niveau: gymnasiet og ungdomsuddannelserne
Fag: dansk, mediefag, historie, samfundsfag, engelsk

INDHOLD:

Om filmen
Filmens handling
Opgaveforslag  
Reaktioner på filmen  
Centrale begreber
Kolofon


Det Danske Filminstitut © 2011
Gothersgade 55 / 1123 København K / 3374 3400 / www.dfi.dk