Anmeldelse: Rikke Viemose, Skriv en avis

Prent, marts 2005

Journalistik for skoleelever

Journalist Rikke Viemose har skrevet en bog om journalistik for folkeskolens ældste klasser, som både vil være lærebog, manual og skaber af kritisk bevidsthed. Det er en stor mundfuld, som godt kan give fordøjelsesvanskeligheder.

 

Af Søren Søgaard

 

Skriv en avis er en teoretisk og praktisk mediehåndbog, der kan anvendes i både dansk- og medieundervisningen i folkeskolens overbygning. Skriv en avis er tilrettelagt så den kan bruges kronologisk i et forløb, hvor klassen producerer sin egen avis – fra idéudvikling og målgruppetænkning til selve avisproduktionen med interview, skrivning, layout og evaluering efter udsendelsen.”

                      Sådan præsenterer bogen sig selv, og det skal være sagt med det samme, at det er en meget tiltalende og indbydende udgivelse, læseren får i hånden, lækkert layoutet i et godt format med en gennemtænkt brug af farver, billeder, bokse og typografier.

                      Bogen har tre hovedærinder. Dels vil den være en undervisningsbog i avismediet (og altså ikke en ’mediehåndbog’), dels en manual til brug for elever, der med lærerens hjælp ønsker at producere deres egen avis, og derudover vil den ifølge det elevrettede forord gøre eleverne kritiske, ikke kun over for pressen, men også over for deres egne arbejdsmåder og produkter.

                      Disse tre formål forsøger bogen at opfylde ved i ti kapitler at beskrive sider af avisens anatomi fra redaktionens opbygning over idéudvikling, layout, journalistiske genrer og skrivning til det færdige resultat. Efter hvert af kapitlerne er der direkte anvisninger til eleverne, der fortæller dem, hvad de skal gøre for at kunne gøre noget lignende i deres egne avisprojekter. For at kunne udføre opgaverne, er det nødvendigt at tilegne sig den viden, der ligger i kapitlerne.

                       Stilistisk er der stor forskel på disse to tekstforløb i bogen. I den anvisende del tales der enkelt og direkte til de unge, mens den fremstillende del ligger i et andet og lidt mere snakkende leje, der ofte kommer til at virke som tekst til en anden målgruppe.

                      F.eks. er oversigten over genrerne næppe klar nok til at fungere som et effektivt værktøj for unge, der måske ser dem for første gang. Erfaringsmæssigt er forskellen på journalistiske tekster og den almindelige skoleskrivning noget af det, skoleelever og såmænd også mange lærere har vanskeligst ved at håndtere, og derfor er det vigtigt, at f.eks. en genreoversigt bliver så præcis og overskuelig som muligt.

                      I det hele taget er præcision og overskuelighed en nødvendighed for novicer, og det er derfor ikke nogen særlig god idé, som bogen gør det, at problematisere størrelser som pressens roller, genrefasthed, journalistik over for annoncer, billeder og billedetik osv., før eleverne har opnået en sikker mestring af både begreber og håndværk. Det er halsløst at være kritisk, før man er blevet vidende.

Hverken bogen eller den tilhørende lærervejledning indeholder en litteraturliste, og det er en skam, for undervejs igennem bogen er der mange elementer, som virker bekendte fra andre sammenhænge. F.eks. er der dispositionel og ofte også verbal overensstemmelse mellem adskillige passager i denne bog og andre udgivelser, bl.a. fra Avisen i Undervisningen, og præcise citater og krediteringer af forlæggene ville have klædt bogen.

 Det får være, som det være vil, kan man mene, hvis altså bare den nye sammenskrivning fungerer. Det gør den imidlertid ikke altid. Det er f.eks. ikke så godt, at det eksempel på dummylægning, der præsenteres i layoutafsnittet, indeholder et par af de løsninger, som bogen selv angiver som mindre gode, og i øvrigt ikke benytter sig af sine egne gode råd med hensyn til opslagslayout i tabloidformatet.

Således kan man sige, at den pæne bog på samme tid vil for lidt og for meget. En skarpere vinkling omkring manualen sammen med mere præcise definitioner og oversigter ville have gjort den til et bedre værktøj. Så kunne man senere have udgivet en mere reflekterende og problematiserende bog for de øvede.

                      Til bogen hører en lærervejledning, som egentlig ikke tilføjer ret meget i forhold til bogen selv.

 

Rikke Viemose, Skriv en avis, 128 sider, 175 kroner, Dansklærerforeningens forlag. Lærervejledning kan bestilles fra Dansklærerforeningens hjemmeside, www.dansklf.dk