Pressemeddelelse for Statens Pædagogiske Forsøgscenter

November 2004
Statens Pædagogiske Forsøgscenter truet af nedlæggelse

Regeringens lovkatalog for 2005 rummer bl.a. et forslag om nedlæggelse af SPF fra 2006. Dermed fjerner undervisningsministeren med et pennestrøg et kraftcenter for pædagogisk udvikling uden at opstille et reelt alternativ. Taberen bliver folkeskolen.

 

Af Søren Søgaard

 

Den 5. oktober i år blev SPF’s konstituerede rektor Poul Erik Christoffersen indkaldt til møde i undervisningsministeriet og fik her kort at vide, at undervisningsminister Ulla Tørnæs har besluttet at ophæve SPF, sådan at skoledelen lukker fra august 2006. Ministeren havde intet at indvende imod forsøgsskolens arbejde, men kunne blot meddele, at hun ønsker et andet set-up for den fremtidige skoleudvikling.

                      Hvordan denne udvikling skal varetages blev ikke klart. Ministeren ønsker at anvende de midler, der tages fra SPF, mere målrettet ude i folkeskolen, hvor de samme ting, som i dag foregår på centret, skal varetages, men bare af andre. På samme måde ønsker Ulla Tørnæs, at SPF’s udadvendte aktiviteter skal fortsætte også efter 2006, men hvordan det skal foregå uden en forsøgsskole som laboratorium og forankring, står heller ikke klart.

 

Lyn fra en klar himmel

Meddelelsen kommer som et chok for både de ansatte på centret og for de mange samarbejdspartnere og interessenter, der indgår i SPF’s vidtstrakte netværk. Kontakterne mellem SPF og ministeriet over de sidste tre år har ellers været uden tegn på det, der nu er sket. For to år siden besøgte Ulla Tørnæs selv SPF og udviste kun venlighed og interesse, og for et år siden blev SPF ved et embedsmandsbesøg fra ministeriet spurgt, om centret kunne påtage sig nye opgaver i forbindelse med de ældste elever, hvilket SPF svarede bekræftende på. Siden har der kun været tavshed, en tavshed, der nu altså er blevet brudt med meddelelsen om nedlæggelsen.

 

Megen udvikling for få penge

Beslutningen om nedlæggelsen er ikke let at forstå. Virkeligheden på SPF er et summende laboratorium, hvor man udvikler nye prøveformer, pædagogisk nytænkning, nye undervisningsmidler og –metoder og afprøver pædagogiske teorier i praktisk undervisning. Samtidig fungerer SPF sammen med Ungdomsbyen og deres mange samarbejdspartnere fra ind- og udland som et kompetencemiljø, hvor  folkeskoleklasser, lærerstuderende og lærere mødes med erhvervsfolk og undervisere fra andre uddannelsesformer til kurser og projekter, der udvikler alle deltagerne og giver lærere mulighed for at reflektere over pædagogisk teori og deres egen praksis.

                      Alt dette får ministeren for en nettoudgift for staten på kun 10,6 mio. kroner. De penge ønsker ministeren i stedet at anvende bredt i folkeskolen, men det er ikke let at se, hvordan en tynd spredning af de samme penge på kommunerne vil kunne give et lige så stort kompetenceafkast, som når de bliver anvendt på et centralt, udviklingsorienteret sted, hvor et bredt og engageret pædagogisk miljø giver kvalitet for pengene.

                     

Visionerne

Forsøgsskolen på Statens Pædagogiske Forsøgscenter trues med nedlæggelse midt i en brydnings- og innovationstid. Den fremtidige skoleudvikling skal løse et utal af udfordringer fra et hurtigt skiftende samfund, hvor nye og længere uddannelser bliver uomgængelige. SPF har forberedt sig på en fremtid inden for de næste ti år, hvor stort set ingen forlader skolesystemet før tidligst efter det 12. skoleår, og hvor forestillingen om, hvad undervisning er, har ændret sig radikalt sammen med indhold, metoder, aktiviteter og organiseringsformer. Lærergruppen på SPF vil i denne fremtid være bredt sammensat med deltagelse af undervisere, som også har et professionelle virke uden for skolen, og de vil være deltagere i internationale netværk, hvor de også varetager løsning af rekvirerede opgaver i de nye demokratiske stater i f.eks. Østeuropa, Afrika eller Mellemamerika. Eleverne på skolen vil gennemføre deres læring i et miljø, der er præget af stor faglighed, forandringsparathed, fleksibilitet, samarbejde, kreativitet, innovation og iværksætterånd, og lærergruppens alsidige uddannelser og kompetencer vil sikre en levende formidling af forsøgsskolens resultater til alle interessenter.

                      Hvis altså skolen får lov til at leve. Som det ser ud nu, forekommer undervisningsministerens beslutning og begrundelse vilkårlig og nærmest uforståelig, og det er vanskeligt at se, hvordan og i hvilket regi de opgaver, SPF indtil nu har løst, skal varetages.

Taberen kan kun blive folkeskolen, som ved en lukning af SPF mister et pædagogisk laboratorium og et efteruddannelsessted for lærere, som ikke let lader sig erstatte.