Salvador Minuchin, Nichols & Lee, Vurdering af familier og par – fra symptom til system, 2010

Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Vurdering af familier og par er et destillat af Minuchins livslange kliniske erfaringer, Nichols’viden om undervisning af forvirrede og håbefulde unge mennesker i starten af deres kliniske rejse og Wai-Yung Lees  terapeutiske praksis med fokus på usikkerhedens visdom.

Bogen viser i ti cases processen i en firetrinsmodel for familieterapi, som udvider fokus fra klientens symptomer til den familiedynamik, der omgiver klienten. De fire trin består i:
· at åbne det præsenterede problem
· at fremhæve de problem-opretholdende interaktioner
· en strukturelt fokuseret udforskning af fortiden
· en udforskning af alternative måder at forholde sig til hinanden på.

Firetrinsmodellen strækker sig over to sessioner og er baseret på systemisk teori, hvor fokus er at ændre den måde, hvorpå personerne i terapiforløbet relaterer sig til hinanden. Familieterapeuten insisterer på, at familien har et fælles ansvar for problemet i familien, som den sammen skal løse.

Bogens ti cases illustrerer anvendelse af modellen og dens virkning i familier med vanskelige børn, stedfamilier, komplementære par, psykosomatiske familier og samspillet mellem familien og socialforvaltningen.

Vurdering af familier og par henvender sig til familieterapeuter – såvel erfarne som nyuddannede.

Oversat fra engelsk.