Feiwel Kupferberg, Kreative tider. At nytænke den pædagogiske sociologi (5 kapitler)

Hans Reitzels Forlag 2006

Kreativitet er en af de mest efterspurgte egenskaber i vores samfund i dag. Men der er forskellige normer for kreativitet, alt efter hvilket område man beskæftiger sig med. At være en kreativ underviser er ikke det samme som at være en kreativ forsker eller virksomhedsleder. Hvert område har sit såkaldte kreativitetsregime.
Professor Feiwel Kupferberg forsøger i denne bog at nytænke den sociologiske tilgang til det pædagogiske felt. Den kreativitetssociologiske metode giver et anderledes og åbnende blik på både de forskellige pædagogiske elementer som undervisning, opdragelse og identitetsdannelse og på selve den videnskabelige forståelse af pædagogik.
Gennem analyser af blandt andet Henry Fords forretningstalent, Bergmans og Chaplins kunstneriske arbejdsprocesser, Hollywoods første filmpionerer og forarbejdet til Darwins videnskabelige revolution lægges en række tankevækkende perspektiver på det samfund, de individer og den virkelighed, pædagogikken skal virke i.
Bogen henvender sig til studerende og undervisere på de pædagogiske uddannelser samt sociologi- og samfundsstuderende på universitetsniveau. Desuden vil alle med interesse i pædagogik kunne hente inspiration i og blive udfordret af denne bog.
Feiwel Kupferberg er professor i pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har skrevet en række bøger og artikler om de strukturelle betingelser for kreativitet og entrepenørskab i undervisningsverdenen.