7. Eksempel på et kursusprogram over to dage i skrivning og formidling

Målet med kurset er at give deltagerne en række værktøjer, som dels sætter dem i stand til at effektivisere deres egen skriveproces, dels gør dem til gode sparringspartnere for andre.

Undervejs vil vi arbejde os igennem: Idéudvikling, procestænkning, skrivemodeller, skrivecoaching og skriveteknikker. Dertil kommer et sprogligt serviceeftersyn med tilhørende tjekliste.

Endelig vil der være gode råd til og diskussioner om, hvordan man bærer sig ad med at holde energien oppe og processen i gang ved længerevarende skriveprojekter.

1. dag

09.00 Intro. Præsentation af kursetOpvarmningsøvelse: turboskrivning

Gode tekster og dårlige tekster

Skriveprocessens finurligheder

Hvorfor kan det være svært, og hvad kan man gøre ved det?

Idéudvikling og organisering
Øvelser

Gode værktøjer og coachens rolle

12.00 Frokostpause
13.00 Hvad er coaching?God og dårlig coaching

Øvelser

Genrer og skrivemodeller

15.30 Afrunding af dagen og opgave til næste dag: Fyld blokken ude i virkeligheden (tager ca. 1 time)

2. dag

12.00Frokostpause13.00Hvad gør tekster dårlige?

Korttidshukommelsen og det sproglige serviceeftersyn

09.00 Gode tekster forudsætter gode skriveprocesserIdéudvikling og planlægning af tekster

Coaching

Skrivning

Oplæsning og munter samtale

15.40 Afslutning og evaluering af kurset
16.00 Slut