8. God og dårlig undervisning

Et oplæg om undervisningsstrategier og læringsstrategier

Varighed 6-7 timer.

Ud fra en afdækning af, hvilke opfattelser af undervisning og læring der findes, gennemgår dette kursus sammenhængen mellem undervisningen og de almindeligste læringsstrategier samt bedømmelsesmetodernes rolle for de læringsstrategier, elever og studerende anlægger. Samtidig betragtes undervisning som læring: undervisning bliver bedre af at studere elevernes læringsstrategier.

Vi ser på undervisningsteorier som:

 • Undervisning som fortælling eller overførsel af information
 • Undervisning som organisering af elevernes aktiviteter
 • Undervisning som noget, der gør elevernes læring mulig og ser på deres indflydelse på elevernes valg af dybdestrategier og overfladestrategier for deres læring.Derefter ser vi på bedømmelsesmetodernes rolle og sammenhængen mellem bedømmelser og læringsstrategier. Det er i bedømmelserne og ikke i formuleringen af mål og delmål, at den virkelige læreplan defineres for eleverne.

  Kurset skulle gerne munde ud i:

 • 14 regler for bedømmelser og tilbagemeldinger
 • En formel for undervisning: 6 principper for god undervisning
 • En formel for læringEndelig vil der være et modul om effektiv og bæredygtig kollegial supervision efter coachingprincippet. Vi ser på
 • Supervision som coaching
 • Strategisk coaching
 • Procescoaching- og beskæftiger os med spørgsmål som:
  Hvad synes du bedst om ved lærerjobbet? Hvad bryder du dig mindst om? Hvad gør du, når du skal planlægge undervisning, og hvordan gør du det? Hvad gør du, når du begynder en time, og hvordan gør du det?
  Hvad er en god time for dig? Hvad er en rigtig dårlig time for dig?
  Hvad ville du gerne lære for at gøre din undervisning bedre?

  Kurset bygger på en blanding af egne erfaringer og teori, som især stammer fra Paul Ramsdens bog Strategier for bedre undervisning, Gyldendal 1999.