6. Historien i pressebilledet

Et oplæg om pressebilledets daglige fortællinger.

Varighed 3-4 timer.

Med udgangspunkt i en gennemgang af billedernes rolle i moderne avisdesign opstilles en typologisering af billederne i den daglige avis, og efter en nærmere bestemmelse af, hvad et godt billede egentlig er, gennemgås dagspressens forskellige billedtyper.

Moderne avisdesign lægger overordentlig stor vægt på billederne, både som selvstændige fortællinger og som designelementer, der skal styre og lede øjets vandring over avissidernes grafiske flader.

Kurset giver værktøjer til billedarbejde i forbindelse med både læsning af sagtekster og arbejde med massemedier og formidling.