5. Skriveprocesser og coaching – og journalistik som pædagogisk metode

Varighed 6-7 timer.

Dette oplæg henvender sig meget bredt til lærere, der interesserer sig for sammenhængen mellem skrivning, læsning, tænkning, oplevelse og læring og indeholder også et par gode idéer til projektopgaven.

Det bygger på visheden om, at man kun kan lære at skrive ved at skrive, og mens man skriver, og at skrivning samtidig er en vigtig del af hjernens måde at tænke og erkende på.

Skrivning er derfor ikke blot en danskfaglig aktivitet, men bør indgå i alle fag som en del af alle læreprocesser.
Men for at virke skal skrivning være et redskab og ikke et problem. Efter en gennemgang af skriveprocessens finurligheder, og hvad man kan gøre ved dem, præsenterer jeg den journalistiske arbejdsproces som en særlig måde at se verden på, og de journalistiske skriveformer som et alternativ til skolens traditionelle genrer. En vigtig pointe er, at skrivere har nogenlunde de samme problemer, hvad enten de er elever (eller lærere!) i grundskolen, rapportskrivere i virksomheder eller journalister for den sags skyld.

Kurset vil bestå i en blanding af foredrag, diskussioner og en hel del skrivning. Det er nemlig kun den, der arbejder, der lærer noget.

Og sådan er det også, når læreren retter elevernes stile!