1. Grundkursus til bl.a. basisskrivekurset, men også til skrivning i alle fag

Varighed 3-4 timer.

Dette oplæg handler om at afdække, hvad det vil sige at skrive, hvad der gør skrivere langsomme og usikre, og hvad der gør dem hurtige, giver dem selvtillid og gør dem glade. Det bygger på overbevisningen om, at man kun kan lære at skrive ved at skrive, og mens man skriver. Og at skrivere har nogenlunde de samme problemer, hvad enten de er elever i skolen, rapportskrivere i virksomheder eller journalister for den sags skyld.

Oplægget beskæftiger sig med skriveprocessen og med coaching som værktøj og vil bestå af en blanding af foredrag, diskussioner og øvelser. Det er nemlig kun den, der arbejder, der lærer noget. Og sådan er det også, når læreren retter elevernes stile!