Richard DuFour & Robert Marzano, Ledere af læring – hvordan ledere i forvaltning, skole og klasseværelse fremmer elevernes læring, 2015

Dafolo, 2015

 

Ingen enkeltperson har den fornødne viden eller evne til at lede en skoleforvaltning, udvikle en skole eller møde alle elevernes behov. Det kræver en fælles indsats og et bredt distribueret lederskab at tage livtag med de udfordringer, som skoler står over for. Ledere af læring ser på ledelse på forvaltningsniveau, skoleledelse,  teamledelse og på, hvordan den enkelte lærer kan udøve den mest effektive ledelse for alle elever.

Bogen er en forskningsbaseret og praktisk indføring i professionelle læringsfællesskaber (‘PLC’) og i ledelse af læring på forvaltningsniveau, på skolelederniveau og i klasserummet. Forfatterne er ophavsmænd til begrebet PLC og internationale kapaciteter i forskning i skoleledelse og skoleudvikling. Bogen behandler desuden emner som skoleudvikling, løbende evaluering af elevernes læring og lektionsstudier.