Reporter, 2001

Søren Søgaard

Malling Beck Forlag 2001.  ISBN 87-7417-810-5

Reporter Reporter er et kreativt værktøj, der gør det muligt at introducere avisen for eleverne allerede i slutningen af indskolingen og på mellemtrinnet.
I lærervejledningen til Reporter kan man hente inspiration til, hvordan Reporter kan inddrages i en undervisning, der kommer bredt omkring en række danskfaglige aktiviteter. Derudover findes en grundig baggrundsviden om avisens historie, produktion og genrer. Bagerste del af lærervejledningen er en manual til programmet. Programmet består af tre dele:

  • Lav selv avisen, hvor eleverne kan arbejde i avis-skabeloner med at skrive mindre tekster og illustrere dem med billeder.
  • Opdag avisen, hvor eleverne kan bladre i en tekst med de mest grundlæggende informationer om avisens genrer, produktion og opbygning. Teksten kan også høre som speak. Emnerne er: Hvad er avisen, Hvem laver avisen og Hvordan læser man avisen.
  • Leg med avisen, hvor eleverne kan eksperimentere med en række avisrelaterede aktiviteter, fx skrive en historie samtidig med at de bygger et billede op og laver sjove billeder af redaktioner og journalister. Alle billeder kan gemmes og anvendes i avisskabelonerne i Lav selv avisen.