Skriftens veje 2009, 2. udgave 2011

Johannes Fibiger, Inger Maibom og Søren Søgaard

Academica, 2009. ISBN 978-87-7675-519-5
2. udgave   2011. ISBN 978-87-7675-890-5

Kapitler:

Indledning: Scribo ergo cogito
1.  Sprogets og skriftens historie
2.  Skriftens kultuhistoriske betydning
3.  Fra proces til produktskrivning
4.  Vejen til skriften – om skriveprocessen
5.  Tekstens hus – om tekstens konstruktion
6.  Teksters byer – om genreskrivning
7.  Fiktionsskrivning
8.  Skriftlig dansk
9.  Journalistiske genrer og webgenrer
10. Progression og skrivedidaktik – i indskoling, mellemtrin og udskoling
11. Håndskrivningens didaktik
12. Computerskrivningens didaktik
13. Fra Tavle til smartboard
14. Evaluering og efterbehandling af skriftlige produkter

Bagsidetekst:
Der er ikke én vej til at skrive godt eller undervise andre i skrivning, men utallige vejkryds, som både skribenter og skrivevejledere skal navigere i. At skrive betyder at træffe valg. ikke bare om emner, genrer, layout eller målgruppe, men også om ordvalg, tekstbånd og flow. for at kvalificere disse valg har man brug for en guide. Skriftens veje er et klart svar på denne udfordring!

Skriftens veje er den første bog af sin art, der både beskriver skrivning og skriftlighed indgående og giver konkrete anvisninger på, hvordan man både bliver en bedre skribent og en dygtig underviser i skriveprocesser. Målet er at skabe ruter ind i skriftens forunderlige verden og gøre feltet farbart i form af en samlet fremstilling af hånd- og computerskrivning, proces- og produktskrivning, genreskrivning og responsgivning.

Skriftens veje giver både læreren og den lærerstuderende et solidt fundament inden for et område, der mere end nogensinde før er centralt for både studier og undervisning. Bogen er skrevet af skrivelærere med livslange erfaringer, der strækker sig fra indskolingens legeskrivning til akademisk skrivning, journalistisk formidling og bogudgivelser.