Wendy Murawski & Lisa Dieker, Ledelse af co-teaching. Lær at lede co-teachingdansen: Ledelsesstrategier til bedre teampræstationer, 2021

Dafolo 2021

Mange lærere og skoler arbejder allerede med co-teaching og gør sig erfaringer med denne indsats. Men hvad er skolelederens rolle i implementeringen af co-teaching, og hvordan kan skolelederen understøtte skolens indsats med co-teaching? Det giver Ledelse af co-teaching konkrete og erfaringsbaserede bud på.

En af bogens vigtigste pointer er, at skolelederens rolle i implementeringen af co-teaching på den enkelte skole næppe kan overvurderes. Ledelse af co-teaching retter derfor fokus på skolelederen og væsentlige emner som disse:

  • Hvad co-teaching er og ikke er (det essentielle spørgsmål)
  • Udviklingen af en lokal kultur, der støtter indsatsen med co-teaching
  • Retningslinjer og gode råd i forbindelse med lederens skemalægning
  • Værktøjer og sikring af tid til co-planlægning for alle involverede
  • Observation af og feedback på lærernes arbejde med co-teaching
  • Dataindsamling og målformulering for skolens arbejde med co-teaching.

Gennem bogens 10 kapitler føres skolelederen gennem stort set alle aspekter af det ledelsesmæssige arbejde med implementering af co-teaching. I den forbindelse byder bogen på værdifulde skemaer, oversigter og tjeklister, som kan understøtte skolelederens implementering af co-teaching.