Alle indlæg af admin

2. Et kursus om og med aviser og journalistik

Varighed 3-4 timer.

Dette kursus klæder lærere på til at undervise i avisen som medie. Deltagerne kommer både til at arbejde med avisers indhold og design og med selv at producere forskellige elementer i avisen.

På kurset vil følgende temaer blive gennemgået:

 • Avisens historie, udvikling og selvforståelse
 • Avisens placering i mediebilledet
 • Avisens design
 • Avisens billeder og billedpolitik
 • Avisens genrer og skrivemodeller
 • Rubrikker og indgange
 • Den journalistiske skriveproces med øvelser: hvad sker der, når man skriver, hvorfor kan det være svært, og hvordan får man styr på det ?
 • Hvad er en god historie?
 • 10 gode råd om interview
 • Hvilke begrænsninger er der på journalisters arbejde?
 • Orientering om Avisen i UndervisningenKurset kan vægtes efter behov og udvides, hvis deltagerne ønsker at koncentrere sig om særlige sider af emnet.

3. Journalistisk skrivning og journalistiske skriveformer

Varighed ca. 6 timer.

Dette kursus arbejder med journalistik som pædagogisk metode og
forudsætter, at deltagerne er bekendt med procestænkning og -praksis.

Efter et kort resumé af skriveprocessens finurligheder gennemgår vi journalistens rolle som informationsmægler, den journalistiske skriveproces, forskellige former for journalistik, de journalistiske genrer og de skrivemodeller, man med fordel kan betjene sig af i effektiv formidlingsskrivning.

Formålet er at udvikle journalistiske arbejdsmetoder som læringsværktøj.

Deltagerne skriver og coacher en stor del af tiden. Øvelserne vil omfatte fokusøvelser, resuméer, planlægning af tekster og skrivning af reportage, interview og featuretekster.

4. Skriv færdige tekster – to dage som reporter og featurejournalist

Varighed 2 dage, enten eksternat eller internat.

Kurset forudsætter ikke nødvendigvis erfaring med journalistik.

Første dag gennemgår omtrent det samme program som kursus nr. 3, Journalistisk skrivning og journalistiske skriveformer, blot med flere øvelser.

Men på dette kursus er der en opgave til næste dag, nemlig den at fylde notesblokken med god observationsskrivning ude i den virkelige verden for at få råmateriale til en eller flere gode historier, som skal skrives i en valgt genre dagen efter.

Dag to består af en blanding af research, planlægning, skrivning og coaching af tekster med skrappe deadlines.

Kurset slutter med fremlæggelse og diskussion af deltagernes egne produkter.

5. Skriveprocesser og coaching – og journalistik som pædagogisk metode

Varighed 6-7 timer.

Dette oplæg henvender sig meget bredt til lærere, der interesserer sig for sammenhængen mellem skrivning, læsning, tænkning, oplevelse og læring og indeholder også et par gode idéer til projektopgaven.

Det bygger på visheden om, at man kun kan lære at skrive ved at skrive, og mens man skriver, og at skrivning samtidig er en vigtig del af hjernens måde at tænke og erkende på.

Skrivning er derfor ikke blot en danskfaglig aktivitet, men bør indgå i alle fag som en del af alle læreprocesser.
Men for at virke skal skrivning være et redskab og ikke et problem. Efter en gennemgang af skriveprocessens finurligheder, og hvad man kan gøre ved dem, præsenterer jeg den journalistiske arbejdsproces som en særlig måde at se verden på, og de journalistiske skriveformer som et alternativ til skolens traditionelle genrer. En vigtig pointe er, at skrivere har nogenlunde de samme problemer, hvad enten de er elever (eller lærere!) i grundskolen, rapportskrivere i virksomheder eller journalister for den sags skyld.

Kurset vil bestå i en blanding af foredrag, diskussioner og en hel del skrivning. Det er nemlig kun den, der arbejder, der lærer noget.

Og sådan er det også, når læreren retter elevernes stile!

6. Historien i pressebilledet

Et oplæg om pressebilledets daglige fortællinger.

Varighed 3-4 timer.

Med udgangspunkt i en gennemgang af billedernes rolle i moderne avisdesign opstilles en typologisering af billederne i den daglige avis, og efter en nærmere bestemmelse af, hvad et godt billede egentlig er, gennemgås dagspressens forskellige billedtyper.

Moderne avisdesign lægger overordentlig stor vægt på billederne, både som selvstændige fortællinger og som designelementer, der skal styre og lede øjets vandring over avissidernes grafiske flader.

Kurset giver værktøjer til billedarbejde i forbindelse med både læsning af sagtekster og arbejde med massemedier og formidling.

7. Skriv om virkeligheden

Et kursus i journalistik og journalistiske genrer

Varighed 2 dage med en praksisperiode imellem.

Dette kursus henvender sig især til dansklærere og arbejder med journalistik som pædagogisk metode. Vi gennemgår skriveprocessen, coaching som værktøj for skrivere, den journalistiske arbejdsproces, de journalistiske genrer og skrivemodeller og de grundlæggende regler for design af avissider. Kurset henvender sig i høj grad til lærere, der har tænkt sig at arbejde med aviser, f.eks. i forbindelse med Avisen i Undervisningens uge 44 i grundskolen, men rummer også masser af idéer til skriveundervisning i det hele taget og på alle niveauer.

Kurset består af en oplægsdag samt en opfølgningsdag efter en praksisperiode på en måned eller to. Deltagerne må være indstillet på dels at udføre egne opgaver, dels at afprøve idéerne fra oplægsdagen i deres egen undervisning.

Opfølgningsdagen bruges til at opsamle praktiske og pædagogiske erfaringer, drage teoretiske konklusioner og søge mere viden.

På kurset er følgende på dagsordenen:

 • Overvejelse af, hvad skrivning egentlig er, hvorfor det kan være svært, og hvad man kan gøre ved det.
 • Idéudvikling.
 • Coaching som værktøj i skriveprocessen.
 • Observationsskrivning. Tænkeskrivning. Formidlingsskrivning.
 • Forskellen på procesorienteret pædagogik og procesbevidst skrivning.
 • Skoleskrivningens mulige problemer. Fordelene ved journalistik som pædagogisk metode.
 • Journalisten som informationsmægler. Formidlingens konflikter.
 • Typer af journalistik.
 • Genrer og skrivemodeller: nyhedshistorie, interview, baggrund og feature.
 • Anskueliggørelse og eksponering: “Don’t tell it, show it.”
 • Design og layout. Læsestrategier.
 • Forskellige øvelser.
 • Idé-udvikling og coaching. Udarbejdelse af skriveplaner.
 • Skrivning og coaching.
 • Oplæsning og munter samtale.

8. God og dårlig undervisning

Et oplæg om undervisningsstrategier og læringsstrategier

Varighed 6-7 timer.

Ud fra en afdækning af, hvilke opfattelser af undervisning og læring der findes, gennemgår dette kursus sammenhængen mellem undervisningen og de almindeligste læringsstrategier samt bedømmelsesmetodernes rolle for de læringsstrategier, elever og studerende anlægger. Samtidig betragtes undervisning som læring: undervisning bliver bedre af at studere elevernes læringsstrategier.

Vi ser på undervisningsteorier som:

 • Undervisning som fortælling eller overførsel af information
 • Undervisning som organisering af elevernes aktiviteter
 • Undervisning som noget, der gør elevernes læring mulig og ser på deres indflydelse på elevernes valg af dybdestrategier og overfladestrategier for deres læring.Derefter ser vi på bedømmelsesmetodernes rolle og sammenhængen mellem bedømmelser og læringsstrategier. Det er i bedømmelserne og ikke i formuleringen af mål og delmål, at den virkelige læreplan defineres for eleverne.

  Kurset skulle gerne munde ud i:

 • 14 regler for bedømmelser og tilbagemeldinger
 • En formel for undervisning: 6 principper for god undervisning
 • En formel for læringEndelig vil der være et modul om effektiv og bæredygtig kollegial supervision efter coachingprincippet. Vi ser på
 • Supervision som coaching
 • Strategisk coaching
 • Procescoaching- og beskæftiger os med spørgsmål som:
  Hvad synes du bedst om ved lærerjobbet? Hvad bryder du dig mindst om? Hvad gør du, når du skal planlægge undervisning, og hvordan gør du det? Hvad gør du, når du begynder en time, og hvordan gør du det?
  Hvad er en god time for dig? Hvad er en rigtig dårlig time for dig?
  Hvad ville du gerne lære for at gøre din undervisning bedre?

  Kurset bygger på en blanding af egne erfaringer og teori, som især stammer fra Paul Ramsdens bog Strategier for bedre undervisning, Gyldendal 1999.

Ann Baily, Joseph Ciarrochi & RUSS HARRIS, Slip slanketyranniet, 2014

Dansk Psykologisk Forlag, 2014

 

Bogen indeholder et unikt program, baseret på den psykologiske metode ACT, og en 7 ugers bootcamp, der viser dig vejen til velvære og varigt vægttab.

Hvor mange slankebøger skal vi købe, før vi forstår, at det ikke virker? Hvor mange år skal der gå med hårde slankekure, hvor man taber sig … og tager på igen … og derefter kritiserer sig selv for ikke at kunne holde sin idealvægt?

Slip slanketyranniet er ikke en bog om slankekure. Det er en bog om at bygge bro mellem det, du ønsker at gøre, og det, du rent faktisk gør. Bogen indeholder et unikt program – og en 7 ugers bootcamp – der viser dig vejen til velvære og varigt vægttab. Du lærer, hvordan du kan ændre vaner og adfærd, selv når du oplever negative følelser og mangler motivation. Bogen og programmet bygger på den psykologiske metode ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og på mindfulness.

Bogen vil være et værdifuldt, anderledes og meget anvendeligt værktøj for dig, som ønsker at tabe dig. ACT er fremfor alt en særlig måde at være i verden på og er som sådan til gavn for alle mennesker.
Fra bogens forord af Ole Taggaard Nielsen, psykolog og indehaver af ACT Klinikken.

JOHN HATTIE & GREGORY YATES, SYNLIG LÆRING OG LÆRINGENS ANATOMI, 2014

Dafolo Forlag, 2014

Da John Hatties bog Visible Learning udkom i 2009, præsenterede udgivelsen den hidtil største samling af forskning i, hvad der rent faktisk virker, når vi forsøger at forbedre børns læring i skolen. I Synlig læring – for lærere (2013) blev denne viden sat i relation til lærernes undervisningspraksis med konkrete strategier til praktisk gennemførelse i klasserummet.

I denne bog har John Hattie allieret sig med den kognitive psykolog Gregory C.R. Yates for at bygge videre på de oprindelige data og resultater af syntesen i Visible Learning. De viser, hvordan dets underliggende ideer sammen med den nyeste kognitive videnskab kan skabe en effektiv og komplementær ramme
for at fremme læring i klasseværelset og på de videregående uddannelser.

Synlig læring og læringens anatomi forklarer læringens vigtigste
principper og strategier, og hvorfor det somme tider kan være så svært og så alligevel ved andre lejligheder så let. Den henvender sig til lærere, undervisere og studerende, og er skrevet i et tilgængeligt og engagerende sprog. Den kan læses fra den ene ende til den anden eller bruges kapitel for kapitel til opgaveskrivning eller efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Bogen er struktureret i tre dele: ‘Læring i klasseværelset’ og ‘Læringens fundamenter’, som forklarer de kognitive byggesten i tilegnelsen af viden, samt ‘Kend dig selv’, som udforsker selvtillid og selvviden. Den indeholder også omfattende interaktive resurser, inklusive studiespørgsmål til at fremme kritisk tænkning, kommenterede bibliografiske henvisninger med anbefalinger til
videre læsning og links til relevante hjemmesider og YouTube-videoer. Igennem hele bogen trækker forfatterne på den nyeste internationale forskning i, hvordan læringsprocessen virker, og hvordan vi kan maksimere virkningen på studerende og elever, og dækker emner og temaer som:

 • lærerens personlighed
 • ekspertise og lærer/elev-relationer
 • hvordan viden lagres og effekten af kognitiv belastning
 • at tænke hurtigt og at tænke langsomt
 • selvkontrollens psykologi
 • samtalens rolle derhjemme og i skolen
 • usynlige gorillaer og IKEA-effekten
 • teori om de digitale indfødte
 • myter og vildfarelser om, hvordan mennesker lærer

Denne fascinerende bog henvender sig til enhver studerende, lærer eller forælder, der ønsker en up to date-fremstilling af, hvordan forskning i menneskelige læringsprocesser kan informere vores undervisning og alt, hvad der foregår i vores skoler. Den anlægger et bredt perspektiv på forskningsresultater, der hovedsageligt stammer fra socialpsykologi og kognitiv psykologi, og præsenterer disse resultater i en brugbar form for studerende og lærere på alle niveauer, fra førskole til videregående uddannelser.

John Hattie er professor og leder af Melbourne Education Research Institute på University of Melbourne i Australien og vicedirektør for Science of Learning Research Centre. Han er forfatter til Visible Learning og Visible Learning for Teachers (dansk udgave Synlig læring – for lærere, Dafolo 2013) og medredaktør (sammen med Eric Anderman) af International Guide to Student Achievement, som alle er udgivet af Routledge.

Gregory Yates er lektor i pædagogik og uddannelsesforskning ved
University of South Australia. Han er medlem af redaktionsgruppen for Educational Psychology og har bidraget med et antal artikler inden for områderne kognitive informationsprocesser og social læringsteori.

‘Kort sagt: Bogen rammer lige ind der, hvor man som lærer eller pædagog står i klasserummet med knap 30 meget forskellige elever. Bogen bør blive en bibel for skolefolk.’ – Fra det danske forord til bogen af Niels Egelund og Lars Qvortrup.

Russ Harris & Beth Aisbett, Lykkefælden – miniudgave, 2013

Dansk Psykologisk Forlag, 2013

‘Livet giver mest til dem, der får mest ud af det, livet har at give’.
Sådan skriver forfatter Russ Harris i denne nye illustrerede miniudgave af den internationale bestseller ‘Lykkefælden’. Vi tror, vi bliver lykkelige, når blot vi undgår alt det, vi ikke bryder os om. I ‘Lykkefælden – miniudgave’ gør Russ Harris op med fire overordnede myter om lykke bl.a. myten om, at hvis du ikke er lykkelig, er der noget galt med dig.

Bogen er en letlæst
introduktion til ACT, som kan bruges som et supplement til coaching eller terapi. Den henvender sig til alle med interesse for mindfulness, som ønsker at få det optimale ud af livet.