Kategoriarkiv: Oversættelser

Wendy Murawski & Lisa Dieker, Ledelse af co-teaching. Lær at lede co-teachingdansen: Ledelsesstrategier til bedre teampræstationer, 2021

Dafolo 2021

Mange lærere og skoler arbejder allerede med co-teaching og gør sig erfaringer med denne indsats. Men hvad er skolelederens rolle i implementeringen af co-teaching, og hvordan kan skolelederen understøtte skolens indsats med co-teaching? Det giver Ledelse af co-teaching konkrete og erfaringsbaserede bud på.

En af bogens vigtigste pointer er, at skolelederens rolle i implementeringen af co-teaching på den enkelte skole næppe kan overvurderes. Ledelse af co-teaching retter derfor fokus på skolelederen og væsentlige emner som disse:

 • Hvad co-teaching er og ikke er (det essentielle spørgsmål)
 • Udviklingen af en lokal kultur, der støtter indsatsen med co-teaching
 • Retningslinjer og gode råd i forbindelse med lederens skemalægning
 • Værktøjer og sikring af tid til co-planlægning for alle involverede
 • Observation af og feedback på lærernes arbejde med co-teaching
 • Dataindsamling og målformulering for skolens arbejde med co-teaching.

Gennem bogens 10 kapitler føres skolelederen gennem stort set alle aspekter af det ledelsesmæssige arbejde med implementering af co-teaching. I den forbindelse byder bogen på værdifulde skemaer, oversigter og tjeklister, som kan understøtte skolelederens implementering af co-teaching.

Simon Sinek, Det uendelige spil, 2019

Dafolo, 2019

Ved du, hvordan du spiller det spil, du er en del af? I endelige (finite) spil, som fodbold eller skak, er spillerne kendte, reglerne er faste, og endepunktet er klart. Vinderne og taberne kan let identificeres. I uendelige (infinite) spil, som business, politik eller livet selv, skiftes spillerne ud, reglerne kan ændres, og der er ikke defineret endepunkt. Der er ingen vindere eller tabere i et uendeligt spil; der er kun foran og bagud.

Mange af de kampe, som organisationer og virksomheder står overfor, er et resultat af, at deres ledere har spillet med et endeligt mindset i et uendeligt spil. Disse organisationer er ofte bagud, når det kommer til innovation, skøn, moral og i sidste ende, performance.

De ledere, der tager et uendeligt mindset til sig, opbygger stærkere, mere innovative og inspirerende organisationer. Deres ansatte stoler på hinanden og deres ledere. De har modstandskraften til at trives i en fortsat omskiftelig verden, mens deres konkurrenter falder ved vejen. I sidste ende er det dem, der vil føre resten af os ind i fremtiden.

Enhver værdig organisation starter med et hvorfor ? formålet, årsagen eller troen, der inspirerer os til at gøre, som vi gør, og inspirerer andre til at følge os. Gode ledere ved, hvordan man opbygger tryghedscirkler, der fremmer tillid og samarbejde i deres organisationer. Men det er ikke nok til at hjælpe os med at sætte kursen gennem det uforudsigelige, ofte kaotiske landskab, som nutidens marked er.

Evnen til at opbygge et uendeligt mindset er en forudsætning for enhver leder, der ønsker at forlade deres organisation i bedre form, end da de kom til.

Damian Hughes, Barcelona-metoden – Nøglen til en vinderkultur, 2019

Dafolo, 2019

FC Barcelona er en af de mest succesrige fodboldklubber i verden. Det, der gør klubben unik, er den vinderkultur, der har leveret vedvarende succes i meget længere tid end et eliteteams sædvanlige fireårige cyklus. Kernen i klubbens succes er måden, hvorpå den beskæftiger sig med mennesker, og den omhu og opmærksomhed, der tilføres det miljø, klubbens spillere agerer i: En praksis, der er vigtig for alle organisationer, der forsøger at udnytte aktiverne hos deres talentfulde ansatte til virksomhedens bedste.

Ved at arbejde med fem nøgleprincipper kan også din organisation skabe en større grad af samhørighed og samarbejde og samtidig få en større forståelse for, hvordan forskellige grupper kan lære at fungere som en samlet enhed.

De fem nøgleprincipper i en vinderkultur er:

 • Fokus på det store billede
 • En forståelse for forandringsbuen
 • Repetition af de vigtigste handlinger
 • Kulturarkitekter
 • Autentisk lederskab.De fem principper gør sig gældende i succesrige virksomheder inden for alle områder.

  Damian Hughes’ bog er baseret på interviews med nøglepersoner bag FC Barcelona samt egen omfattende erfaring som sportspsykolog inden for førende sports- og forretningsinstitutioner. Bogen giver  indsigt i de vigtige tematikker, der berører det moderne erhvervsmiljø, og viser, hvordan eksemplet FC Barcelona kan anvendes til at udvikle en vinderkultur i enhver virksomhed.

 

Leithwood, Harris & Strauss. Turnaround-ledelse af skoler, 2019

Dafolo, 2019

Ledelse er en afgørende faktor for at vende en negativ udvikling i enhver skole og dermed lave en turnaround. En ledelse, der formår at skabe en alliance med lokalpolitikere, forvaltning, pædagoger, lærere og forældre, så de sammen har troen på at kunne lykkes med alle børn og muligheden for at føre forandringen ud i livet. Det kræver kompetencer og ressourcer til at udvikle, lede og indgå i en langvarig proces, der skal skabe den forandring.

Målet med denne bog er ud fra evidens og eksempler fra en række skoler, for hvem det er lykkedes at vende den negative udvikling, at komme med praksisanvisninger til, hvordan man hurtigt og markant kan forbedre underpræsterende skoler og opretholde disse forbedringer. Bogen indeholder praktiske råd, der er solidt rodfæstet i god evidens for, hvad der virker, og i succesfulde turnaround-lederes praksis.

Bogen er baseret på research fra skoler i USA, Canada og Storbritannien og er inddelt i tre dele, der beskriver, hvordan succesfulde turnaround-skoler og deres ledere har arbejdet med at vende udviklingen og håndteret udfordringen i at gå fra turnaround til ‘stay around’. De tre dele af bogen omhandler de tre faser i turnaround-udviklingen:
Fase 1: At stoppe nedgangen og skabe de grundlæggende betingelser for tidlige forbedringer
Fase 2: At udarbejde såvel en kort- som en langsigtet plan og realisere de tidlige forbedringer
Fase 3: At implementere de store ændringer i planen og gøre dem til hverdag med henblik på videre udvikling.

Bogen henvender sig til skole-, distrikts- og forvaltningsledere, som står over for den opgave at vende udviklingen på alvorligt underpræsterende skoler.

Roy F. Baumeister og John Tierney, Viljestyrke – genfind den største menneskelige styrke, 2019

Dafolo, 2019

Fra bogens forord:

Uanset hvordan man definerer succes , en lykkelig familie, gode venner, en tilfredsstillende karriere, et robust helbred, økonomisk sikkerhed, frihed til at forfølge sine passioner, er definitionen som regel ledsaget af et par betingelser. Når psykologer isolerer de personlige egenskaber, der forudsiger ‘positive resultater’ i livet, finder de konsekvent to træk: intelligens og selvkontrol. Indtil nu har forskerne stadig ikke fundet ud af, hvordan man permanent kan forbedre intelligens. Men de har opdaget, eller i det mindste genopdaget, hvordan man kan forbedre selvkontrol. Derfor denne bog. Vi mener, at forskning i viljestyrke og selvkontrol er det bedste håb, psykologien har, for at kunne bidrage til menneskeligt velbefindende. Viljestyrke lader os forandre os selv og vores samfund på både små og store måder.’

Simon Sinek m.fl., Find dit hvorfor, en praktisk guide til at finde formålet for dig og dit team, 2018

Dafolo, 2018

‘Hver af os har et HVORFOR, et dybt rodfæstet formål, en sag eller en overbevisning, som er kilden til vores passion og inspiration. Du ved måske endnu ikke, hvad dit er, eller hvordan du skal udtrykke det i ord. Men vi kan garantere dig for, at du har et.’

Ifølge den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek kan man inspirere og motivere ved at tydeliggøre, hvilke tanker der ligger bag ens handlinger. Hvis vi ønsker at føle en daglig glæde over og passion for vores arbejde, og at vi bidrager til noget, der er større end os selv, har vi alle brug for at kende vores hvorfor. Denne bog præsenterer i detaljer vejen til hvorfor-opdagelsen.

I Simon Sineks første bog Start med hvorforforklarede han, at det ikke drejer sig om, hvad vi gør, men hvorfor vi gør noget. Find dit hvorfor tager derfor skridtet videre og leverer en konkret vejledning til, hvordan du som enkeltperson og organisation finder frem til dit hvorfor. Når du kender dit hvorfor, er det nemmere at formulere, hvad der giver dig tilfredsstillelse og driver din adfærd. Hvorfor bliver det, du kan referere til og agere ud fra, og du vil blive i stand til at træffe mere bevidste valg for din virksomhed, din karriere og dit liv. Med et tydeligt formuleret hvorfor bliver det som virksomhed nemmere at opnå større og mere langvarig succes, højere grad af tillid og loyalitet blandt medarbejdere og kunder, og det bliver tilmed lettere at være mere fremadsynet og innovativ end konkurrenterne.

Find dit hvorfor er et destillat af mere end 25 års erfaringer med hvorfor-opdagelser. Simon Sinek og hans team har hjulpet alle slags mennesker ? herunder iværksættere, enkelte medarbejdere, små virksomheder og teams inden for store virksomheder ? med at finde deres hvorfor. Denne bog er designet til at hjælpe dig med at finde dit.

David Mitchell, Inkluderende strategier til et bæredygtigt uddannelsessystem, 2018

Dafolo, 2018

Mange børn har ikke succes i skolerne, fordi de er for sårbare til at blive inkluderet i undervisningen.

Dette kan skyldes alt fra køn, handicap, etniske minoriteter, socioøkonomisk status og religion. Derfor er der brug for nytænkning af vores undervisningssystemer, da dette foruden at have konsekvenser for det enkelte individ går ud over sammenhængskraften i vores samfund. Heldigvis ved vi tilstrækkeligt om årsagerne til lave præstationer og de mulige midler imod dem til at handle effektivt på denne viden.

Denne bog præsenterer 60 nødvendige strategier for at skabe skoler, der forbedrer de mest sårbare børns muligheder for at lære. De fleste af dem bør være integrerede del af uddannelsespolitikken, mens andre kan være valgfrie for underviseren. Strategierne bygger på forskning og erfaringer verden over. Bogen henvender sig både til politikere, skoleledere, lærere og pædagoger, der gerne vil fremme inkluderende undervisning.

Med en kort gennemgang af de 60 strategier får du som lærer og leder i skolen indblik i, hvad der har betydning på blandt andet samfunds-, skole- og klasseniveau i forhold til at sikre et inkluderende uddannelsessystem, der giver de bedste vilkår for alle børn uanset køn, handikap, religion og seksualitet.

Alle børn har nemlig ret til at deltage i lærende fællesskaber, og denne bog er således et seriøst bidrag i forsøget på at skabe lighed for alle i uddannelsessystemet.

Bag bogen står forfatterne Thomas Nordahl og Ole Hansen. Thomas er professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Innlandet, og Ole er seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

Anne lene Johnsen & Elin Natås, REGN DEN UD, 2018

Gyldendal, 2018

Regn den ud! er en revolutionerende guide til matematik. Den er alt, hvad du behøver for at hjælpe dit barn med grundskolematematik.Bogen viser, hvilke steder i grundskolens matematikpensum børn og unge altid har det svært med, og hvorfor. Derudover viser den, hvordan man løser dette problem på den mest effektive måde. Forældrene behøver ikke selv at være dygtige til matematik for at kunne hjælpe barnet.Bogen prikker hul i myten om, at terperi er måden at blive god til matematik på. Ved i stedet at rette op på “grundmuren” kan du hjælpe barnet til at opnå fantastisk fremgang. Skaber en solid grundmur, som barnet kan bygge videre på Anbefales til alle, som synes matematik er frustrerende og vanskeligt Eliminerer lektiekrig og frustration Passer til børn i børnehave- og skolealder, men også til unge og voksne

Helen Timperley, Styrken ved professionel læring, 2018

Dafolo, 2018

Kompetenceudvikling af lærere beskrives ofte som nøglen til skoleforbedring, men lever sjældent op til sit løfte. I denne bog præsenterer den anerkendte newzealandske uddannelsesforsker Helen Timperley en researchbaseret tilgang til professionel læring, der understøtter læreres egen læringsproces og dermed resulterer i forbedringer i elevernes læring. Kernen i dette forbedringsarbejde er en cyklisk og vidensopbyggende undersøgelsesmodel, der skal hjælpe skoleledere med at igangsætte en effektiv kompetence-udvikling. Modellen har eleverne som referencepunkter og er udviklet ud fra research og evidens om, hvordan man lærer bedst, og hvad det vil sige at arbejde professionelt med dette.

Modellen består af fem dimensioner med fokus på følgende områder:

 

 1. Hvilke kundskaber og færdigheder har eleverne brug for, hvis de skal nå de fastsatte resultater?
 2. Hvilke kundskaber og færdigheder har man som lærer brug for, hvis de skal imødekomme elevernes behov?
 3. Hvordan kan man som leder udvikle den professionelle viden og skærpe de professionelle færdigheder?
 4. Hvordan kan eleverne engageres i nye læringsprocesser?
 5. Hvilken effekt har de forandrede indsatser haft for de ønskede resultater?

Timperleys model kan anvendes i alle dele af uddannelsessystemet. Udgangspunktet er at identificere de mål for læring, trivsel og udvikling, eleverne skal nå, og dernæst sætte fokus på, hvilke kundskaber og færdigheder lærerne skal have. Bogen retter sig mod skoleledelsen, hvis opgave er at understøtte undervisernes professionelle læring, og mod ledere og konsulenter på forvaltningsniveau, der har til opgave at styrke de professionelle læringsfællesskaber på tværs af de enkelte skoler.

Hvert kapitel identificerer tre praksisser, der er centrale for, at arbejdet med den professionelle læring lykkes. Ligeledes præsenteres en række cases og praktiske anvisninger, der illustrerer, hvordan man kan arbejde med den cykliske undersøgelsesmodel på alle niveauer i uddannelsessystemet og derigennem styrke den professionelle læring.