Kategoriarkiv: Oversættelser

Roy F. Baumeister og John Tierney, Viljestyrke – genfind den største menneskelige styrke, 2019

Dafolo, 2019

Fra bogens forord:

Uanset hvordan man definerer succes , en lykkelig familie, gode venner, en tilfredsstillende karriere, et robust helbred, økonomisk sikkerhed, frihed til at forfølge sine passioner, er definitionen som regel ledsaget af et par betingelser. Når psykologer isolerer de personlige egenskaber, der forudsiger ‘positive resultater’ i livet, finder de konsekvent to træk: intelligens og selvkontrol. Indtil nu har forskerne stadig ikke fundet ud af, hvordan man permanent kan forbedre intelligens. Men de har opdaget, eller i det mindste genopdaget, hvordan man kan forbedre selvkontrol. Derfor denne bog. Vi mener, at forskning i viljestyrke og selvkontrol er det bedste håb, psykologien har, for at kunne bidrage til menneskeligt velbefindende. Viljestyrke lader os forandre os selv og vores samfund på både små og store måder.’

Simon Sinek m.fl., Find dit hvorfor, en praktisk guide til at finde formålet for dig og dit team, 2018

Dafolo, 2018

‘Hver af os har et HVORFOR, et dybt rodfæstet formål, en sag eller en overbevisning, som er kilden til vores passion og inspiration. Du ved måske endnu ikke, hvad dit er, eller hvordan du skal udtrykke det i ord. Men vi kan garantere dig for, at du har et.’

Ifølge den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek kan man inspirere og motivere ved at tydeliggøre, hvilke tanker der ligger bag ens handlinger. Hvis vi ønsker at føle en daglig glæde over og passion for vores arbejde, og at vi bidrager til noget, der er større end os selv, har vi alle brug for at kende vores hvorfor. Denne bog præsenterer i detaljer vejen til hvorfor-opdagelsen.

I Simon Sineks første bog Start med hvorforforklarede han, at det ikke drejer sig om, hvad vi gør, men hvorfor vi gør noget. Find dit hvorfor tager derfor skridtet videre og leverer en konkret vejledning til, hvordan du som enkeltperson og organisation finder frem til dit hvorfor. Når du kender dit hvorfor, er det nemmere at formulere, hvad der giver dig tilfredsstillelse og driver din adfærd. Hvorfor bliver det, du kan referere til og agere ud fra, og du vil blive i stand til at træffe mere bevidste valg for din virksomhed, din karriere og dit liv. Med et tydeligt formuleret hvorfor bliver det som virksomhed nemmere at opnå større og mere langvarig succes, højere grad af tillid og loyalitet blandt medarbejdere og kunder, og det bliver tilmed lettere at være mere fremadsynet og innovativ end konkurrenterne.

Find dit hvorfor er et destillat af mere end 25 års erfaringer med hvorfor-opdagelser. Simon Sinek og hans team har hjulpet alle slags mennesker ? herunder iværksættere, enkelte medarbejdere, små virksomheder og teams inden for store virksomheder ? med at finde deres hvorfor. Denne bog er designet til at hjælpe dig med at finde dit.

David Mitchell, Inkluderende strategier til et bæredygtigt uddannelsessystem, 2018

Dafolo, 2018

Mange børn har ikke succes i skolerne, fordi de er for sårbare til at blive inkluderet i undervisningen.

Dette kan skyldes alt fra køn, handicap, etniske minoriteter, socioøkonomisk status og religion. Derfor er der brug for nytænkning af vores undervisningssystemer, da dette foruden at have konsekvenser for det enkelte individ går ud over sammenhængskraften i vores samfund. Heldigvis ved vi tilstrækkeligt om årsagerne til lave præstationer og de mulige midler imod dem til at handle effektivt på denne viden.

Denne bog præsenterer 60 nødvendige strategier for at skabe skoler, der forbedrer de mest sårbare børns muligheder for at lære. De fleste af dem bør være integrerede del af uddannelsespolitikken, mens andre kan være valgfrie for underviseren. Strategierne bygger på forskning og erfaringer verden over. Bogen henvender sig både til politikere, skoleledere, lærere og pædagoger, der gerne vil fremme inkluderende undervisning.

Med en kort gennemgang af de 60 strategier får du som lærer og leder i skolen indblik i, hvad der har betydning på blandt andet samfunds-, skole- og klasseniveau i forhold til at sikre et inkluderende uddannelsessystem, der giver de bedste vilkår for alle børn uanset køn, handikap, religion og seksualitet.

Alle børn har nemlig ret til at deltage i lærende fællesskaber, og denne bog er således et seriøst bidrag i forsøget på at skabe lighed for alle i uddannelsessystemet.

Bag bogen står forfatterne Thomas Nordahl og Ole Hansen. Thomas er professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Innlandet, og Ole er seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

Anne lene Johnsen & Elin Natås, REGN DEN UD, 2018

Gyldendal, 2018

Regn den ud! er en revolutionerende guide til matematik. Den er alt, hvad du behøver for at hjælpe dit barn med grundskolematematik.Bogen viser, hvilke steder i grundskolens matematikpensum børn og unge altid har det svært med, og hvorfor. Derudover viser den, hvordan man løser dette problem på den mest effektive måde. Forældrene behøver ikke selv at være dygtige til matematik for at kunne hjælpe barnet.Bogen prikker hul i myten om, at terperi er måden at blive god til matematik på. Ved i stedet at rette op på “grundmuren” kan du hjælpe barnet til at opnå fantastisk fremgang. Skaber en solid grundmur, som barnet kan bygge videre på Anbefales til alle, som synes matematik er frustrerende og vanskeligt Eliminerer lektiekrig og frustration Passer til børn i børnehave- og skolealder, men også til unge og voksne

Helen Timperley, Styrken ved professionel læring, 2018

Dafolo, 2018

Kompetenceudvikling af lærere beskrives ofte som nøglen til skoleforbedring, men lever sjældent op til sit løfte. I denne bog præsenterer den anerkendte newzealandske uddannelsesforsker Helen Timperley en researchbaseret tilgang til professionel læring, der understøtter læreres egen læringsproces og dermed resulterer i forbedringer i elevernes læring. Kernen i dette forbedringsarbejde er en cyklisk og vidensopbyggende undersøgelsesmodel, der skal hjælpe skoleledere med at igangsætte en effektiv kompetence-udvikling. Modellen har eleverne som referencepunkter og er udviklet ud fra research og evidens om, hvordan man lærer bedst, og hvad det vil sige at arbejde professionelt med dette.

Modellen består af fem dimensioner med fokus på følgende områder:

 

 1. Hvilke kundskaber og færdigheder har eleverne brug for, hvis de skal nå de fastsatte resultater?
 2. Hvilke kundskaber og færdigheder har man som lærer brug for, hvis de skal imødekomme elevernes behov?
 3. Hvordan kan man som leder udvikle den professionelle viden og skærpe de professionelle færdigheder?
 4. Hvordan kan eleverne engageres i nye læringsprocesser?
 5. Hvilken effekt har de forandrede indsatser haft for de ønskede resultater?

Timperleys model kan anvendes i alle dele af uddannelsessystemet. Udgangspunktet er at identificere de mål for læring, trivsel og udvikling, eleverne skal nå, og dernæst sætte fokus på, hvilke kundskaber og færdigheder lærerne skal have. Bogen retter sig mod skoleledelsen, hvis opgave er at understøtte undervisernes professionelle læring, og mod ledere og konsulenter på forvaltningsniveau, der har til opgave at styrke de professionelle læringsfællesskaber på tværs af de enkelte skoler.

Hvert kapitel identificerer tre praksisser, der er centrale for, at arbejdet med den professionelle læring lykkes. Ligeledes præsenteres en række cases og praktiske anvisninger, der illustrerer, hvordan man kan arbejde med den cykliske undersøgelsesmodel på alle niveauer i uddannelsessystemet og derigennem styrke den professionelle læring.

Charles Fadel, Maya Bialik og Bernie Trilling: Fire-dimensional uddannelse – kompetencer til at lykkes i det 21. århundrede, 2017

Dafolo, 2017

 

Tidligere handlede uddannelse om at lære mennesker noget. Nu handler det om at sikre, at mennesker udvikler et pålideligt kompas og de navigationsfærdigheder, der kræves, for at de kan finde deres egen vej igennem en stadig mere usikker, omskiftelig og flertydig verden.

Hvordan frembringer vi motiverede, engagerede lærende, der er parate til at mestre morgendagens uforudsete udfordringer, for slet ikke tale om udfordringerne i dag? 
De færdigheder, der er lettest at undervise i og lettest at teste, er også lettest at digitalisere, automatisere og outsource. I dag handler uddannelse i stigende grad om kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde. Om moderne viden, inklusive kapacitet til at anerkende og udnytte potentialet i nye teknologier, og om de karakteregenskaber, der hjælper mennesker til at leve og arbejde sammen.

Fire-dimensional uddannelse tilbyder som den første af sin art en klar og handlingsorienteret strukturel rammeværk for de kompetencer, der er brug for i dette århundrede. Bogens vigtigste nyskabelse ligger i kort og klart at definere de rum, hvori politiske beslutningstagere, undervisere og elever kan fastlægge, hvad der bør læres i deres kontekst og for deres fremtid.

Fire-dimensional uddannelse kan betragtes som en nøgle til forståelsen af næste fase i læreplanudvikling og debatten om fremtidens skole samt elevernes viden, færdigheder og kompetencer.’ – Jens Rasmussen, DPU, Aarhus Universitet

‘Alle undervisere og beslutningstagere på uddannelsesområdet vil drage nytte af denne grundige ramme til at definere og organisere de kompetencer, der kræves af fremtidens elever.’ – Dr. Ulrik Juul Christensen, administrerende direktør, Area9 Learning

Fire-dimensional uddannelse giver os som den første af sin slags et klart og gennemførligt organiserende rammeværk for de kompetencer, der er brug for i dette århundrede.’ – Andreas Schleicher, Director for Education and Skills, OECD

Richard DuFour & Robert Marzano, Ledere af læring – hvordan ledere i forvaltning, skole og klasseværelse fremmer elevernes læring, 2015

Dafolo, 2015

 

Ingen enkeltperson har den fornødne viden eller evne til at lede en skoleforvaltning, udvikle en skole eller møde alle elevernes behov. Det kræver en fælles indsats og et bredt distribueret lederskab at tage livtag med de udfordringer, som skoler står over for. Ledere af læring ser på ledelse på forvaltningsniveau, skoleledelse,  teamledelse og på, hvordan den enkelte lærer kan udøve den mest effektive ledelse for alle elever.

Bogen er en forskningsbaseret og praktisk indføring i professionelle læringsfællesskaber (‘PLC’) og i ledelse af læring på forvaltningsniveau, på skolelederniveau og i klasserummet. Forfatterne er ophavsmænd til begrebet PLC og internationale kapaciteter i forskning i skoleledelse og skoleudvikling. Bogen behandler desuden emner som skoleudvikling, løbende evaluering af elevernes læring og lektionsstudier.

Therese Hopfenbeck, Strategier for læring, 2015

Klim, 2015

 

Hvordan lærer elever at lære?
´Strategier for læring´ argumenterer for, at selvregulering, -vurdering og bevidst brug af læringsstrategier er noget af det vigtigste, elever kan lære i skolen. Ikke før eller efter det faglige stof, men som en integreret del af al læringsarbejde i skolen.

Forfatteren bygger sin argumentation på egen forskning og erfaringer, resultater fra The Assessment Reform Group i England og på John Hatties omfattende metastudie, hvis pointer hun relaterer til en nordisk kontekst og undervisningsvirkelighed. Bogen er en grundig indføring i den nyeste viden om og brug af læringsstrategier og er spækket med eksempler, der på tværs af fag og klassetrin viser, hvordan elever lærer at lære.

´Strategier for læring´ retter sig mod lærerstuderende, lærere og skoleledere, som arbejder aktivt med vurdering for læring i skolen.

 

Ann Baily, Joseph Ciarrochi & RUSS HARRIS, Slip slanketyranniet, 2014

Dansk Psykologisk Forlag, 2014

 

Bogen indeholder et unikt program, baseret på den psykologiske metode ACT, og en 7 ugers bootcamp, der viser dig vejen til velvære og varigt vægttab.

Hvor mange slankebøger skal vi købe, før vi forstår, at det ikke virker? Hvor mange år skal der gå med hårde slankekure, hvor man taber sig … og tager på igen … og derefter kritiserer sig selv for ikke at kunne holde sin idealvægt?

Slip slanketyranniet er ikke en bog om slankekure. Det er en bog om at bygge bro mellem det, du ønsker at gøre, og det, du rent faktisk gør. Bogen indeholder et unikt program – og en 7 ugers bootcamp – der viser dig vejen til velvære og varigt vægttab. Du lærer, hvordan du kan ændre vaner og adfærd, selv når du oplever negative følelser og mangler motivation. Bogen og programmet bygger på den psykologiske metode ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og på mindfulness.

Bogen vil være et værdifuldt, anderledes og meget anvendeligt værktøj for dig, som ønsker at tabe dig. ACT er fremfor alt en særlig måde at være i verden på og er som sådan til gavn for alle mennesker.
Fra bogens forord af Ole Taggaard Nielsen, psykolog og indehaver af ACT Klinikken.

JOHN HATTIE & GREGORY YATES, SYNLIG LÆRING OG LÆRINGENS ANATOMI, 2014

Dafolo Forlag, 2014

Da John Hatties bog Visible Learning udkom i 2009, præsenterede udgivelsen den hidtil største samling af forskning i, hvad der rent faktisk virker, når vi forsøger at forbedre børns læring i skolen. I Synlig læring – for lærere (2013) blev denne viden sat i relation til lærernes undervisningspraksis med konkrete strategier til praktisk gennemførelse i klasserummet.

I denne bog har John Hattie allieret sig med den kognitive psykolog Gregory C.R. Yates for at bygge videre på de oprindelige data og resultater af syntesen i Visible Learning. De viser, hvordan dets underliggende ideer sammen med den nyeste kognitive videnskab kan skabe en effektiv og komplementær ramme
for at fremme læring i klasseværelset og på de videregående uddannelser.

Synlig læring og læringens anatomi forklarer læringens vigtigste
principper og strategier, og hvorfor det somme tider kan være så svært og så alligevel ved andre lejligheder så let. Den henvender sig til lærere, undervisere og studerende, og er skrevet i et tilgængeligt og engagerende sprog. Den kan læses fra den ene ende til den anden eller bruges kapitel for kapitel til opgaveskrivning eller efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Bogen er struktureret i tre dele: ‘Læring i klasseværelset’ og ‘Læringens fundamenter’, som forklarer de kognitive byggesten i tilegnelsen af viden, samt ‘Kend dig selv’, som udforsker selvtillid og selvviden. Den indeholder også omfattende interaktive resurser, inklusive studiespørgsmål til at fremme kritisk tænkning, kommenterede bibliografiske henvisninger med anbefalinger til
videre læsning og links til relevante hjemmesider og YouTube-videoer. Igennem hele bogen trækker forfatterne på den nyeste internationale forskning i, hvordan læringsprocessen virker, og hvordan vi kan maksimere virkningen på studerende og elever, og dækker emner og temaer som:

 • lærerens personlighed
 • ekspertise og lærer/elev-relationer
 • hvordan viden lagres og effekten af kognitiv belastning
 • at tænke hurtigt og at tænke langsomt
 • selvkontrollens psykologi
 • samtalens rolle derhjemme og i skolen
 • usynlige gorillaer og IKEA-effekten
 • teori om de digitale indfødte
 • myter og vildfarelser om, hvordan mennesker lærer

Denne fascinerende bog henvender sig til enhver studerende, lærer eller forælder, der ønsker en up to date-fremstilling af, hvordan forskning i menneskelige læringsprocesser kan informere vores undervisning og alt, hvad der foregår i vores skoler. Den anlægger et bredt perspektiv på forskningsresultater, der hovedsageligt stammer fra socialpsykologi og kognitiv psykologi, og præsenterer disse resultater i en brugbar form for studerende og lærere på alle niveauer, fra førskole til videregående uddannelser.

John Hattie er professor og leder af Melbourne Education Research Institute på University of Melbourne i Australien og vicedirektør for Science of Learning Research Centre. Han er forfatter til Visible Learning og Visible Learning for Teachers (dansk udgave Synlig læring – for lærere, Dafolo 2013) og medredaktør (sammen med Eric Anderman) af International Guide to Student Achievement, som alle er udgivet af Routledge.

Gregory Yates er lektor i pædagogik og uddannelsesforskning ved
University of South Australia. Han er medlem af redaktionsgruppen for Educational Psychology og har bidraget med et antal artikler inden for områderne kognitive informationsprocesser og social læringsteori.

‘Kort sagt: Bogen rammer lige ind der, hvor man som lærer eller pædagog står i klasserummet med knap 30 meget forskellige elever. Bogen bør blive en bibel for skolefolk.’ – Fra det danske forord til bogen af Niels Egelund og Lars Qvortrup.