Solbritt Lindahl, Miljøløftet i skolen – udvikling af gode klassemiljøer

Dansk Psykologisk Forlag 2009

Miljøløftet i skolen er en konkret og praktisk metodebog, der præsenterer et innovativt program, som har til formål at udvikle et meningsfyldt og trygt klassemiljø. Formålet er at opnå en succesfuld udvikling hos eleverne – både socialt og fagligt – ved at skabe gode relationer imellem lærer og elever og eleverne imellem. Bogen gennemgår strategier og konkrete redskaber til at kunne rumme elever med emotionelle og sociale problemer i klassen og i undervisningen, og kan anvendes som en håndbog, der støtter op om LP-modellen.

Miljøløftet har en løsningsfokuseret tilgang og tager udgangspunkt i det, der allerede skaber trivsel og glæde. Lærer og elever arbejder sammen om at løfte miljøet i klassen, og metoden ansporer eleverne til at tænke selv og til at tage ansvar for sig selv og omgivelserne.

Forfatteren viser vigtigheden af, at teorier og metoder konstant tilpasses de personer og den kompetence, der findes i og omkring klassen. Voksenstyrede trivselsskabende aktiviteter som sang, leg, dans, rollespil og andre former for spil betragtes i miljøløftet som vigtige midler til at skabe gode relationer og et godt klassemiljø. Bogen giver mange konkrete eksempler på sådanne aktiviteter.

Miljøløftet i skolen henvender sig primært til lærere og andre, der ønsker en strategi for at udvikle gode klassemiljøer i skolen.

Oversat fra norsk.