Jacobsen & Kristiansen (red.), Hverdagslivet. Sociologier om det upåagtede (3 kapitler)

Hans Reitzel 2005

Hverdagen spiller en afgørende rolle, hvis man vil forstå samfundet i sin helhed og kompleksitet. Forskere har på forskellig vis undersøgt de upåagtede mekanismer i hverdagslivet siden sociologiens fødsel, men hverdagslivssociologien har alligevel stået i skyggen af studier af de større samfundsstrukturer.
Hverdagslivet – sociologier om det upåagtede giver en bred introduktion til hverdagslivssociologien som et samlet felt. Antologien beskriver hverdagslivssociologiens ophav i Chicago-skolen og den amerikanske pragmatisme samt udviklingen mod den symbolske interaktionisme. Der stilles skarpt på marxisme, fænomenologi og eksistentialisme, der ikke er eksplicit sociologiske skoler, men som på hver deres måde kaster et perspektivrigt blik på hverdagslivet. Endvidere præsenteres centrale hverdagslivstænkere som Goffman, Garfinkel, Sacks og Schegloff.
Antologien er rettet mod studerende og undervisere på universiteter og højere læreanstalter. Ud over at dække det sociologiske område kaster studiet af hverdagslivet også interessante perspektiver på områder som antropologi, filosofi og pædagogik. Bogen består af ni nyskrevne kapitler foruden redaktørernes introduktion. Den indeholder bidrag af bl.a. Dan Zahavi, Michael Gardiner, Joseph Kotarba, Jan Levin og Irene Trost.
Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen er begge lektorer i sociologi ved Institut for Sociale Forhold og Organisation på Aalborg Universitet.