HOWARD BECKER, OUTSIDERE. STUDIER I AFVIGELSESSOCIOLOGI

Hans Reitzels Forlag 2005

Howard S. Beckers Outsidere udkom i USA i 1963, og Beckers skelsættende studie fremstår stadig som den mest skarpsindige undersøgelse af ukonventionelle individer og deres position i det “normale” samfund. Bogen var banebrydende med sin påstand om, at social afvigelse er et mere almindeligt fænomen end antaget, og at den almindelige opfattelse af sociale afvigere som patologiske ikke er korrekt.