JEROME BRUNER, UDDANNELSESKULTUREN, 1998

Munksgaard, 1998

Den bredt anerkendte amerikanske psykolog Jerome Bruner viser, hvordan børn (og dermed også uddannelsen af dem) kun når deres fulde potentiale ved at deltage fuldt ud i kulturen. Ikke bare i kulturens mere formelle sider, men i selve kulturens måde at forstå sig selv på, at tænke på, at føle og samtale på.
ISBN: 87-412-0284-8