Helen Timperley, Styrken ved professionel læring, 2018

Dafolo, 2018

Kompetenceudvikling af lærere beskrives ofte som nøglen til skoleforbedring, men lever sjældent op til sit løfte. I denne bog præsenterer den anerkendte newzealandske uddannelsesforsker Helen Timperley en researchbaseret tilgang til professionel læring, der understøtter læreres egen læringsproces og dermed resulterer i forbedringer i elevernes læring. Kernen i dette forbedringsarbejde er en cyklisk og vidensopbyggende undersøgelsesmodel, der skal hjælpe skoleledere med at igangsætte en effektiv kompetence-udvikling. Modellen har eleverne som referencepunkter og er udviklet ud fra research og evidens om, hvordan man lærer bedst, og hvad det vil sige at arbejde professionelt med dette.

Modellen består af fem dimensioner med fokus på følgende områder:

 

  1. Hvilke kundskaber og færdigheder har eleverne brug for, hvis de skal nå de fastsatte resultater?
  2. Hvilke kundskaber og færdigheder har man som lærer brug for, hvis de skal imødekomme elevernes behov?
  3. Hvordan kan man som leder udvikle den professionelle viden og skærpe de professionelle færdigheder?
  4. Hvordan kan eleverne engageres i nye læringsprocesser?
  5. Hvilken effekt har de forandrede indsatser haft for de ønskede resultater?

Timperleys model kan anvendes i alle dele af uddannelsessystemet. Udgangspunktet er at identificere de mål for læring, trivsel og udvikling, eleverne skal nå, og dernæst sætte fokus på, hvilke kundskaber og færdigheder lærerne skal have. Bogen retter sig mod skoleledelsen, hvis opgave er at understøtte undervisernes professionelle læring, og mod ledere og konsulenter på forvaltningsniveau, der har til opgave at styrke de professionelle læringsfællesskaber på tværs af de enkelte skoler.

Hvert kapitel identificerer tre praksisser, der er centrale for, at arbejdet med den professionelle læring lykkes. Ligeledes præsenteres en række cases og praktiske anvisninger, der illustrerer, hvordan man kan arbejde med den cykliske undersøgelsesmodel på alle niveauer i uddannelsessystemet og derigennem styrke den professionelle læring.