At skrive – det er ingen kunst, 1995

Munksgaard 1995.
ISBN 87-16-11398-5

En bog om skrivning som et håndværk der kan læres.Man kan kun lære at skrive, mens man skriver. Problemet er at finde ud af, hvad der virker godt, og hvad der ikke gør, især hvis man er en af dem, der blev rettet ihjel undervejs. Men i virkeligheden er der kun én i hele verden, der ved, hvad du kan, og hvor skoen trykker, og kun én, der kan lære dig at skrive. Den person er i begge tilfælde dig selv. Læseren præsenteres i bogen for en række mulige skriveværktøjer, som skal medvirke til at lukke op for de ressourcer, som alle skrivende besidder. Skriveprocessens faser gennemgås:

  • At få idéer
  • At samle stof
  • At få overblik
  • At skrive teksten
  • At gøre teksten færdig

Til hver fase foreslås nyttige værktøjer, og teksten suppleres med opgaver. Endelig afsluttes bogen med et kapitel om større skriftlige opgaver og et om skriftlig eksamen.

At skrive – det er ingen kunst henvender sig primært til danskundervisningen i Den Almene Voksenuddannelse, men bogen kan bruges af alle, der gerne vil skrive bedre, og vil også kunne fungere som en nem og overskuelig håndbog.