Dagdriveren og detektiven, 1998

Søren Søgaard

Avisen i Undervisningen 1998.
ISBN 87-90048-14-8

Dagdriveren og detektiven En bog om journalistik for amatører.Denne bog handler om en anden form for skriveundervisning. Den tilbyder journalistiske arbejdsformer som en pædagogisk metode til at fremme netop det, der ser ud til at være disse års mantra i undervis­ningsverde­nen: procesorienteret skriveundervisning, undervisningsdiffe­rentiering og “ansvar for egen læring”, på en meningsfuld og bæredygtig måde. Og frem for alt: at lære det ved at gøre det, i stedet for at sidde i klasseværelset og høre om det. Man kan kun lære at cykle ved at cy­kle…
Det er en optimistisk bog, fordi den tror på, at alle mennesker i alle aldre og på alle trin af deres udvikling kan skrive og kan lide at skrive, hvis de får lov til at gøre det uden alt for megen kontrol og med et mi­nimum af røde streger.
Dagdriveren og detektiven henvender sig til de ældste klasser i folkeskolen og til gymnasiet og de øvrige ungdomsuddannelser, men andre kan også bruge den. Højskoler, seminarier, studerende og individuelle skrivere kan bruge både den journalistiske metode og skrivemodellerne til at gøre sig bedre til det magiske håndværk, som skrivning er.
Dette er en bog for amatører i egentligste forstand: mennesker, der kommer til at holde af at gøre det, de gør.