Genvejstaster, 2009

Johannes Fibiger & Søren Søgaard

Academica 2009. ISBN 978-87-7675-736-6

Kapitler:

Forord: Genvej til gode tekster
Indledning: Når du skriver i bacheloruddannelserne
1.  Sproget og skriften
2.  Skrivning som et håndværk
3.  Skriveprocessens arbejdsfaser
4.  Skrivecoaching som værktøj
5.  Når ordene strejker – om skriveblokeringer og skriveangst
6.  Akademisk formidling og artikelskrivning
7.  Genrer i bacheloruddannelserne
8.  Empiri
9.  Opgaveskrivningens retorik
10. Præsentation og performance
Afslutning: At få nok ud af din vejledningBagsidetekst:

Genvejstaster er lavet til dig, der skal skrive opgaver på bacheloruddannelserne. I modsætning til andre beslægtede bøger tager den udgangspunkt i opgaveskriverens problemer. For det, der sker på de videregående uddannelser er, at mange studerende kommer til kort med de færdigheder, de har erhvervet sig i ungdomsuddannelserne. Nogle får kurser i opgaveskrivning, andre lærer sig selv at skrive opgaver, men mange lærer det aldrig og udvikler skriveblokering og blindhed over for, hvad der fungerer og hvorfor.

 

Genvejstasters overordnede mål er at angive genveje til at skrive funktionelt i de genrer, du som studerende møder i din uddannelse. Det drejer sig om bachelorprojektet, synopser, praktikrapporter, præsentationer og faglige artikler. Bogen fokuserer desuden på informationssøgning, skriveprocesser, skriveblokeringer, teksters retorik, argumentation, kildehåndtering, layout og sproglige sammenhængskraft. Endelig ser vi på den mundtlige præsentation, som den kendes fra oplæg og eksaminer på baggrund af projektopgaver eller synopser.