JOHN HATTIE & GREGORY YATES, SYNLIG LÆRING OG LÆRINGENS ANATOMI, 2014

Dafolo Forlag, 2014

Da John Hatties bog Visible Learning udkom i 2009, præsenterede udgivelsen den hidtil største samling af forskning i, hvad der rent faktisk virker, når vi forsøger at forbedre børns læring i skolen. I Synlig læring – for lærere (2013) blev denne viden sat i relation til lærernes undervisningspraksis med konkrete strategier til praktisk gennemførelse i klasserummet.

I denne bog har John Hattie allieret sig med den kognitive psykolog Gregory C.R. Yates for at bygge videre på de oprindelige data og resultater af syntesen i Visible Learning. De viser, hvordan dets underliggende ideer sammen med den nyeste kognitive videnskab kan skabe en effektiv og komplementær ramme
for at fremme læring i klasseværelset og på de videregående uddannelser.

Synlig læring og læringens anatomi forklarer læringens vigtigste
principper og strategier, og hvorfor det somme tider kan være så svært og så alligevel ved andre lejligheder så let. Den henvender sig til lærere, undervisere og studerende, og er skrevet i et tilgængeligt og engagerende sprog. Den kan læses fra den ene ende til den anden eller bruges kapitel for kapitel til opgaveskrivning eller efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Bogen er struktureret i tre dele: ‘Læring i klasseværelset’ og ‘Læringens fundamenter’, som forklarer de kognitive byggesten i tilegnelsen af viden, samt ‘Kend dig selv’, som udforsker selvtillid og selvviden. Den indeholder også omfattende interaktive resurser, inklusive studiespørgsmål til at fremme kritisk tænkning, kommenterede bibliografiske henvisninger med anbefalinger til
videre læsning og links til relevante hjemmesider og YouTube-videoer. Igennem hele bogen trækker forfatterne på den nyeste internationale forskning i, hvordan læringsprocessen virker, og hvordan vi kan maksimere virkningen på studerende og elever, og dækker emner og temaer som:

  • lærerens personlighed
  • ekspertise og lærer/elev-relationer
  • hvordan viden lagres og effekten af kognitiv belastning
  • at tænke hurtigt og at tænke langsomt
  • selvkontrollens psykologi
  • samtalens rolle derhjemme og i skolen
  • usynlige gorillaer og IKEA-effekten
  • teori om de digitale indfødte
  • myter og vildfarelser om, hvordan mennesker lærer

Denne fascinerende bog henvender sig til enhver studerende, lærer eller forælder, der ønsker en up to date-fremstilling af, hvordan forskning i menneskelige læringsprocesser kan informere vores undervisning og alt, hvad der foregår i vores skoler. Den anlægger et bredt perspektiv på forskningsresultater, der hovedsageligt stammer fra socialpsykologi og kognitiv psykologi, og præsenterer disse resultater i en brugbar form for studerende og lærere på alle niveauer, fra førskole til videregående uddannelser.

John Hattie er professor og leder af Melbourne Education Research Institute på University of Melbourne i Australien og vicedirektør for Science of Learning Research Centre. Han er forfatter til Visible Learning og Visible Learning for Teachers (dansk udgave Synlig læring – for lærere, Dafolo 2013) og medredaktør (sammen med Eric Anderman) af International Guide to Student Achievement, som alle er udgivet af Routledge.

Gregory Yates er lektor i pædagogik og uddannelsesforskning ved
University of South Australia. Han er medlem af redaktionsgruppen for Educational Psychology og har bidraget med et antal artikler inden for områderne kognitive informationsprocesser og social læringsteori.

‘Kort sagt: Bogen rammer lige ind der, hvor man som lærer eller pædagog står i klasserummet med knap 30 meget forskellige elever. Bogen bør blive en bibel for skolefolk.’ – Fra det danske forord til bogen af Niels Egelund og Lars Qvortrup.