MSCEIT: Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, 2010

Hogrefe Psykologisk Forla,g 2010

Følelsesmæssig intelligens (Emotionel Intelligens – EIQ) er essentiel for, at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver.
Mayer-Salovey-Caruso Emotionel Intelligence Test (MSCEIT) er en færdighedsbaseret test, hvilket vil sige, at den måler, hvor godt testpersoner løser opgaver og emotionelle problemer, i stedet for blot at spørge til, hvordan de subjektivt vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler den toneangivende fire-facet model for emotionel intelligens.
Testens opbygning
MSCEIT består af 141 opgaver, der objektivt måler emotionel intelligens og giver indsigt i, hvordan man løser problemer med og om emotioner. MSCEIT har fire analyseniveauer:
  • Det overordnede niveau – Total EIQ er det højeste abstraktionsniveau for emotionel intelligens.
  • Domæneniveauet er en underopdeling og differentiering af den Totale EIQ i form af en henholdsvis Erfaret emotionel intelligens og Strategisk emotionel intelligens.
  • Facetniveauet i MSCEIT er en afspejling af den toneangivende fire-facet model for strukturen for emotionel intelligens. Dette analyseniveau kombinerer høj præcision med høj detaljeringsgrad. De fire facetter består af: Opfattelse af emotioner, Anvendelse af emotioner, Forståelse af emotioner samt Håndtering af emotioner.
  • Delprøveniveauet i MSCEIT er det laveste abstraktionsniveau og viser mangfoldigheden i emotionel intelligens.