Martin L. Kutscher & Marcella Moran, Børn med organiseringsvanskeligheder, 2010

Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Det er vigtigt, at børn lærer at være selvstændige, tage ansvar og kunne planlægge en opgave, men det er ikke noget, de er født med at kunne. Nogle børn kan leve op til de forventninger, der er til selvforvaltning, men rigtig mange børn har behov for målrettet og systematisk træning for at lære disse kompetencer. Det er først sent i deres skoleforløb, de klarer disse krav til organisering uden støtte. Ofte får de igennem alle årene at vide at de “skal tage sig sammen”.

For det uorganiserede barn opstår der nemt kaos, når tingene er uoverskuelige eller kræver for meget planlægning, og det kan ske både i skole og hjemme. Børn med organiseringsvanskeligheder fortæller på en enkel og meget konkret måde, hvordan man kan hjælpe barnet med at skabe overblik og få struktur i hverdagen. Fx giver bogen konkrete metoder til at arbejde med morgenrutiner i hjemmet, lektielæsning og oprydning af barnets værelse, samt metoder til at gøre barnets skolearbejde mere organiseret. Med udgangspunkt i det enkelte barn kan man tilrettelægge en træning og finde hjælpemidler, der giver barnet mulighed for at blive selvhjulpen. Barnet vil hermed opleve at føle sig kompetent og dermed trives bedre.

Bogen henvender sig til forældre, men i lige så høj grad til lærere og pædagoger, der ønsker at guide forældre i, hvordan de kan hjælpe deres barn med organiseringsvanskeligheder.

Oversat fra engelsk.