Susan Howard, Psykodynamisk rådgivning – i en nøddeskal

Dansk Psykologisk Forlag 2006
I et klart og enkelt sprog forklarer denne lille bog de grundlæggende begreber og den terapeutiske praksis i psykodynamisk rådgivning. Bogen introducerer den psykodynamiske tilgangs historie, hovedbegreberne samt behandlernes praktiske teknikker.

Bogen indledes med en præsentation af klienten John, hvis case er gennemgående i bogen og bruges som bindeled mellem teori og praksis.

Denne bog er det ideelle sted at starte, når man har brug for en introduktion til den psykodynamiske tilgang.