UMBERTO ECO, SEKS VANDRINGER I FIKTIONENS SKOV

Alinea 2006

En tur i skoven med Eco
Umberto Ecos seks vandringer, oprindelig holdt som forelæsninger, handler om litteraturlæsning, den fiktive fortællings mange stemmer, læserens samspil med teksten og markante synspunkter på læseprocessen.

En forgrundsfigur
Umberto Eco har indirekte og direkte haft stor betydning for den såkaldt nye litteraturpædagogik i Danmark omkring det frugtbare møde mellem tekst og læser i skolens undervisning. I bogen introducerer han en række centrale litteraturpædagogiske begreber, som anskueliggøres med mange illustrative eksempler og i en vis udstræning forklares med modeller og figurer.

Dansk udgave med introducerende forord.