Kirsti R. Haaland, Børn og skilsmisser

Hans Reitzels Forlag 2003
Børn og skilsmisser tager udgangspunkt i, hvordan børn oplever skilsmisse og etablering af nye familieformer. Forfatteren beskriver skilsmisse og familieomformning som en proces og peger på de problemer, der normalt følger. Børns reaktioner – afhængigt af deres alder og modenhed – drøftes specielt. Det er forfatterens mål at øge forståelsen for børns reaktioner, således at man bedre kan hjælpe børn igennem forældrenes skilsmisse og etablering af nye relationer.
Børn og skilsmisser henvender sig til professionelle i sundheds- og socialsektoren, pædagoger samt forældre og andre voksne, som ønsker en bedre forståelse af børns reaktionsmønstre ved en familieomformning.
KIRSTI RAMFJORD HAALAND er specialist i klinisk psykologi med familiepsykologi og er ansat ved Østensjø familiekontor, Oslo. I mere end tredive år har hun arbejdet med behandling, vejledning og undervisning i familiespørgsmål. Hun er leder af Norsk forening for Familieterapi.