William Damon, Børn og moral

Hans Reitzels Forlag 2003

Spørgsmål om moralsk dannelse har de senere år fået stigende almen opmærksomhed. Forældre er bekymrede for, om deres børn vokser op uden traditionelle værdier, og lærere beklager sig over, at deres elever virker etisk overfladiske. I USA har bekymringerne ført til, at skolerne fra politikerside opfordres til at skærpe indsatsen i forhold til den ‘moralske opdragelse’ af børnene.
William Damon understreger i Børn og moral nødvendigheden af den voksnes respektfulde engagement, der giver barnet mulighed for at erfare personlig ansvarlighed og træffe ægte moralske valg, frem for streng, autoritær moralsk opdragelse.
William Damon er professor i psykologi og formand for det pædagogiske institut ved Clark Universitet i USA. Han har skrevet flere bøger, men udkommer hermed for første gang på dansk.
“William Damon har skrevet et enestående dokument – et autoritativt overblik over videnskabelig viden om børns moralske udvikling, forbundet med en mulig tilgang til moralsk udvikling i hjemmet og i samfundet. Damons værk står i skarp kontrast til den forvrøvlede tænkning, der har karakteriseret dette kontroversielle emne, og det kan dermed tjene som et charta for fremtidens moralske udvikling.” Howard Gardner.
Efterskrift af Ole Varming