3. Journalistisk formidling

Formål
Organisationer og virksomheder har et stadigt stigende behov for effektiv intern og ekstern formidling. Formålet med dette kursus er at introducere journalistiske metoder og teknikker, der kan gøre artikler, pressemeddelelser, nyhedsbreve m.m. mere spændende og læseværdige.

Indhold
Dette vil være et kombineret teoretisk og værkstedspræget kursus med korte oplæg og masser af praktiske øvelser i vinkling, sprogudvikling og disponering af stoffet, så det bliver let, levende og læst.

Deltagerne introduceres til og arbejder med journalistiske genrer og skrivemodeller og andre virkemidler og lærer at afpasse sprog og stil i forhold til forskellige målgrupper.

Der kan også blive mulighed for faglig feedback på egne tekster.

Ud over arbejdet med den skriftlige formidling vil der også være fokus på ”vejen til det gode interview”, herunder pressehåndtering og presseetik.

Temaer
Skriveprocessen: hvad sker der, når man skriver,
hvorfor kan det være svært, og hvordan får man styr på det ?

Observation, idéudvikling og coaching

Organisering: hvad skal med, og hvad skal ikke med ?

Struktur: hvordan skal teksten se ud ?

Godt og dårlig sprog og sproglige serviceeftersyn

Hvordan taler man med journalister?

Hvad er en god historie?

10 gode råd om interview

Hvilke begrænsninger ligger der på journalisters arbejde?

Vi ser på, hvad der kan gå galt, og opstiller fem enkle regler for god formidling.