Skriv om virkeligheden, 2005

Søren Søgaard

Avisen i undervisningen 2005.  ISBN 87-90048-38-5

•  Aviser
•  Journalistik
•  Praksis

Skriv om virkeligheden henvender sig til elever i ungdomsuddannelserne, som arbejder med aviser, enten som et mål i sig selv eller som en del af andre opgaver eller projekter. Den består af tre dele: en oversigtsdel om avisernes historie og samfundsroller, en håndværksdel om journalistikkens væsen og skriveformer og en anvisningsdel med konkret hjælp til at gennemføre et avisprojekt i undervisningen.
Opgaveforslag til bogen ligger på www.aiu.dk, ligesom der bogen igennem er henvisninger til interessante og anvendelige netsteder.