5. Billeder og billedfortælling

Moderne avisdesign lægger overordentlig stor vægt på billeder, både som selvstændige fortællinger og som designelementer, der skal styre og lede øjets vandring over de grafiske flader. Vi ser på billedernes rolle i den grafiske design, hvad et godt billede egentlig er, gennemgår dagspressens forskellige billedtyper og forsøger at finde en mulig billedetik.