7. Skriv om virkeligheden

Et kursus i journalistik og journalistiske genrer

Varighed 2 dage med en praksisperiode imellem.

Dette kursus henvender sig især til dansklærere og arbejder med journalistik som pædagogisk metode. Vi gennemgår skriveprocessen, coaching som værktøj for skrivere, den journalistiske arbejdsproces, de journalistiske genrer og skrivemodeller og de grundlæggende regler for design af avissider. Kurset henvender sig i høj grad til lærere, der har tænkt sig at arbejde med aviser, f.eks. i forbindelse med Avisen i Undervisningens uge 44 i grundskolen, men rummer også masser af idéer til skriveundervisning i det hele taget og på alle niveauer.

Kurset består af en oplægsdag samt en opfølgningsdag efter en praksisperiode på en måned eller to. Deltagerne må være indstillet på dels at udføre egne opgaver, dels at afprøve idéerne fra oplægsdagen i deres egen undervisning.

Opfølgningsdagen bruges til at opsamle praktiske og pædagogiske erfaringer, drage teoretiske konklusioner og søge mere viden.

På kurset er følgende på dagsordenen:

 • Overvejelse af, hvad skrivning egentlig er, hvorfor det kan være svært, og hvad man kan gøre ved det.
 • Idéudvikling.
 • Coaching som værktøj i skriveprocessen.
 • Observationsskrivning. Tænkeskrivning. Formidlingsskrivning.
 • Forskellen på procesorienteret pædagogik og procesbevidst skrivning.
 • Skoleskrivningens mulige problemer. Fordelene ved journalistik som pædagogisk metode.
 • Journalisten som informationsmægler. Formidlingens konflikter.
 • Typer af journalistik.
 • Genrer og skrivemodeller: nyhedshistorie, interview, baggrund og feature.
 • Anskueliggørelse og eksponering: “Don’t tell it, show it.”
 • Design og layout. Læsestrategier.
 • Forskellige øvelser.
 • Idé-udvikling og coaching. Udarbejdelse af skriveplaner.
 • Skrivning og coaching.
 • Oplæsning og munter samtale.