Therese Hopfenbeck, Strategier for læring, 2015

Klim, 2015

 

Hvordan lærer elever at lære?
´Strategier for læring´ argumenterer for, at selvregulering, -vurdering og bevidst brug af læringsstrategier er noget af det vigtigste, elever kan lære i skolen. Ikke før eller efter det faglige stof, men som en integreret del af al læringsarbejde i skolen.

Forfatteren bygger sin argumentation på egen forskning og erfaringer, resultater fra The Assessment Reform Group i England og på John Hatties omfattende metastudie, hvis pointer hun relaterer til en nordisk kontekst og undervisningsvirkelighed. Bogen er en grundig indføring i den nyeste viden om og brug af læringsstrategier og er spækket med eksempler, der på tværs af fag og klassetrin viser, hvordan elever lærer at lære.

´Strategier for læring´ retter sig mod lærerstuderende, lærere og skoleledere, som arbejder aktivt med vurdering for læring i skolen.